Den ugandiske bourbon vanilje

Hos ”Den Bæredygtige Bønne” vil vi gerne give vores kunder adgang til Ugandas bedste specialiteter bla. bourbon vanilje og samtidigt sikre den enkelte bonde en økonomisk stabil hverdag og fremtid som også er til gavn for områdets dyrbare natur.

Med kvaliteten som drivkraft – baggrunden for projektet

Vanilje findes i mange varianter og smagsretninger, alt efter oprindelsesland og dyrkningsmetode. Den altoverskyggende grundsten for vores bourbon vanilje projekt opstod, da vi erfarede en væsentlig kvalitetsmæssig forskel på den bourbon vanilje, som findes på de små lokale landsby-markeder i Uganda og den bourbon vanilje, vi køber i de danske supermarkeder.

Vaniljens vej fra jord til bord – vores samhørighed med bønderne

Den ugandiske bourbon vanilje bliver dyrket efter skånsomme metoder i harmoni med de naturlige omgivelser – vi værdsætter de traditionsrige forarbejdningsmetoder, hvilket bevirker at der ingen spor af industrialisering er at finde i vaniljens vej jord til bord.

 Den har sin oprindelse i den Østlige del af Uganda, og kommer fra en sammenslutning af bourbon vaniljebønder i området. Bønderne er gået sammen om den skånsomme efterbearbejdning af bourbon vaniljen, som derved muliggør øgning af kvalitetsniveauet gennem deling af viden og investeringer.

Selvom bønderne i fællesskab står stærkere, er der stadig en række udfordringer forbundet med produktionen:

  • Markedsprisen for ugandisk bourbon vanilje bliver presset af lokale mellem-mænd/indkøbere.

  • Økonomiske ressourcer til investeringen i økologisk certificering

  • Nye investeringer i bearbejdningen

Vi har indgået et samarbejde med bønderne om eneret til at udbyde deres fineste 1. klasses bourbon vanilje i Danmark. Dermed rækker vi dem en hjælpende hånd med den økologiske certificering og kvalitetsstyring, og giver samtidigt vores danske kunder muligheden for at nyde denne aromatiske eksklusive bourbon vanilje.

For at give bønderne en fair og positiv økonomisk start, indkøber vi bourbon vaniljen til en pris der svarer til indkøbsprisen på økologisk bourbon vanilje.

Yderligere hjælper vi bønderne med at formidle deres sag til de relevante organisationer i Uganda med henblik på certificeringer, oplæring, økonomi og virksomhedsstyring.

Når kun det bedste er godt nok – kvalitet og kontrol

Det ligger dybt forankret i ”Den Bæredygtige Bønne”s filosofi at sikre kvaliteten overfor vores kunder. Derfor stiller vi naturligvis krav til bønderne om, at kvaliteten skal være i orden. For at kunne sikre vores kunder den bedste bourbon vanilje og for at kunne give bønderne tilbagemelding på deres anstrengelser, analyseres bourbon vaniljen i et laboratorium. Her analyserer vi først og fremmest indholdet af vanilie korn og tester bl.a. om der skulle optræde forekomster af mug eller andre forurenede emner i bourbon vaniljen, som gør at disse må frasorteres.

Disse procedurer giver bønderne mulighed for at kunne effektivisere deres arbejdsgang og metoder, og er samtidigt med til at sikre at ”Den Bæredygtige Bønne” kun leverer bourbon vanilje af højeste kvalitet til vores kunder.

Vi ønsker at give vores kunder sikkerhed for at kvaliteten er i orden – hver gang!

Køb bourbon vaniljen her i vores webshop