Bwindi Forest Farm

Vores danskejet kaffefarm ”Bwindi Forest Farm”, ligger omkranset af et storslået bjergområde 1.400 meter over havets overflade i det sydvestlige hjørne af Uganda i Østafrika. Tropiske men lettere tempererede klima fra naturens side giver afgrøderne afbalancerede livsvilkår.

Den nærmeste nabo til ”Bwindi Forest Farm” er Bwindi Impenetrable Forest National Park, som hører til blandt de mest velbevarede økosystemer i Afrika.

Parken er udpeget af UNESCO® som særdeles bevaringsværdig, da den er beboet af adskillige unikke dyre- og plantearter og derfor betragtes som værende enestående. Et helt særligt kendetegn for parken er, at den huser halvdelen af verdens sidste Bjerggorillaer – en samlet bestand på under 700 aber!

Se mere på www.bwindiforestfarm.com

Et nødvendigt bindeled mellem natur og mennesker

Bwindi Forest Farm blev grundlagt i 2008 og er i dag et skovlandbrug med mange funktioner for områdets lokale befolkning og natur. Landbruget er beplantet med adskillige typer træsorter såsom kaffetræer, lokale tømmertræer samt ammetræer til vanilje orkideen. Dette fremmer den naturlige balance for at landbruget og naturen kan udvikle sig på lige vilkår.

Lokale træarter

Ved anvendelsen af lokale træarter blanding af træsorterne og ved at sørge for at bevare det naturlige og livsnødvendige skovdække, genskabes det oprindelige klima fra de imponerende skovklædte bjerge. Det betyder at langt de fleste dyr, planter og andre organismer, der har til huse i det oprindelige levende skovlandskab, uberørt kan flytte med i produktionsjorden.

Vi mener, at dette er den mest skånsomme måde at dyrke landbrug på, til gavn for biodiversiteten og områdets befolkning, som landbruget sikrer indkomst til.

Skovlandbrug

Et skovlandbrug frigiver desuden yderligere ressourcer som brænde og tømmer til lokalbefolkningen. Det reducerer dermed ulovlig træfældning af skoven, som vurderes, at have katastrofale følger for områdets fremtid.

En yderligere fordel er, at skovlandbruget virker som en vigtig og naturlig “stødpude” mellem nationalparken og civilisation. Den naturlige overgang formindsker de problemer der ellers opstår, når marker med spiselige afgrøder støder direkte op til nationalparken og tiltrækker dyrenes opmærksomhed.

Formålet med den danske kaffefarm

Vores hovedformål med ”Bwindi Forest Farm”, er derfor at inspirere de lokale bønder i området til at etablere skovlandbrug i pagt med naturen. Hvis flere ernærede sig ved skovlandbrug, kunne landbrugsområderne vende tilbage til sin oprindelige smukke skovklædte form, som sikrer fremtidens generationer et ligeværdigt livsgrundlag.

– Fotos af Rikke Vedel Nielsen